close
دانلود آهنگ جدید
سایت دلنوشته های عاشقانه دلجو /دلنوشته های یک پسر تنها - 22

سایت دلنوشته های عاشقانه دلجو /دلنوشته های یک پسر تنها - 22

سایت دلنوشته های عاشقانه دلجو /دلنوشته های یک پسر تنها - 22

سایت دلنوشته های عاشقانه دلجو /دلنوشته های یک پسر تنها - 22

سایت دلنوشته های عاشقانه دلجو /دلنوشته های یک پسر تنها - 22

سایت دلنوشته های عاشقانه دلجو /دلنوشته های یک پسر تنها - 22
سایت دلنوشته های عاشقانه دلجو /دلنوشته های یک پسر تنها - 22
خدایا نذاشتی با عشقمون زندگی کنیم دمت گرم بذار با زندگیمون عشق کنیم.....
تصاویر عاشقانه غروب کنار ساحلعاشقت بودمو تا ابد عاشقت می مانماین همه استخوان در بدنم بود چرا دلم را شکستیمن باشم و تو باشی و عشق و دیگر هیچدرد ناک ترین جدایی هابه حرمت نان و نمکی که با هم خوردیمببخش اگه یکی رو دارم برام خدایی میکنه . . .عزیزم،عشقم،عسلم، بغلم کن عشق خوبمپرنده بر شانه‌های انسان نشست. انسان با تعجب روبه‌ پرنده كردخدایا چرا بر دل دیگران سنگینی میکنم
علت جدایی تو از من، من بودم، من

DELjo

همیشه تو را در نفس هایم احساس می کردم...

تو همیشه همراه من بودی!

علت جدایی تو از من، من بودم، من ....

بدجور دلمو شکستی...

لااقل می گفتی گناهم چی بود...

حالا که رفتی اینو بدون:

تنها گذاشت تنها کسی که تنها کس او هستی....

تنها گناهیه که هیچ وقت بخشیده نمیشه....


زمان ارسال :02 / 02 / 1394
نويسنده:
عاشقت بودمو تا ابد عاشقت می مانم

DELjo

در فصل تگرگ عاشقت می مانم

با ریزش برگ عاشقت می مانم

هرچند تبر به ریشه ام می کوبی

تا لحظه مرگ عاشقت می مانم

عاشقت می مانم...

عاشقت می مانم...

عاشقت می مانم...


زمان ارسال :02 / 02 / 1394
نويسنده:
حسرت روزایی که با تو گذشت و قراره بی تو بگذره

DELjo

راستی خدا

دلم هوای دیروز را کرده

هوای روز های کودکی را

دلم می خواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم

آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد

دلم می خواهد دفتر مشقم را باز کنم و دوباره تمرین کنم

الفبای زندگی را

می خواهم خط خطی کنم تمام ....

 


زمان ارسال :02 / 02 / 1394
نويسنده:
ادامه حرفای یه دل شکسته
می گویند تو مرابایک نگاه ،یک لبخند ،به بازی می گیری

DELjo

مــــی گــــویــنــد ســـــاده ام ..!


مـــی گـــویـــنـــد تــــو مــــرا با یــک نــگــاه ..

یـــک لبـــــخـنـــد ...

بــه بــازی میـــــگیــــری ..!

مــــــی گـــــوینــــد تـــرفنــدهـــایت ، شـــیطنـــت هــــایت ..

و دروغ هایـــت را نمــــی فهمــــم ..

مــــــی گویند ســــاده ام ..!

اما مــــــــن فـــــقــــــط دوســـتـــــت دارم ...

همیـــــــــن!

و آنــــها ایــــن را نمـــــــیفــــهمنــــد ..!!


زمان ارسال :01 / 02 / 1394
نويسنده:
مـــــــــهـــــــــربانتر از من دیدی نشانــــــــم بده

DELjo

مـــــــــهـــــــــربانتر از من دیدی نشانــــــــم بده...

کــــــــســـــــــــــــی که...

بارهــــــــــــا بسوزانیش...

و باز هم با عشــــــــــــــــــق نگاهت کند!!!


زمان ارسال :01 / 02 / 1394
نويسنده:
ليست صفحات
تعداد صفحات : 25