close
دانلود آهنگ جدید
دلنوشه های یک پسر تنها

دلنوشه های یک پسر تنها

دلنوشه های یک پسر تنها

دلنوشه های یک پسر تنها

دلنوشه های یک پسر تنها

دلنوشه های یک پسر تنها
دلنوشه های یک پسر تنها
خدایا نذاشتی با عشقمون زندگی کنیم دمت گرم بذار با زندگیمون عشق کنیم.....
تصاویر عاشقانه غروب کنار ساحلعاشقت بودمو تا ابد عاشقت می مانماین همه استخوان در بدنم بود چرا دلم را شکستیمن باشم و تو باشی و عشق و دیگر هیچدرد ناک ترین جدایی هابه حرمت نان و نمکی که با هم خوردیمببخش اگه یکی رو دارم برام خدایی میکنه . . .عزیزم،عشقم،عسلم، بغلم کن عشق خوبمپرنده بر شانه‌های انسان نشست. انسان با تعجب روبه‌ پرنده كردخدایا چرا بر دل دیگران سنگینی میکنم
پایت را که پس کشیدی دیگه زندگی ام پا نگرفت

سایت دلنوشته های عاشقانه دلجو

از همان روزی که “پایت” را از زندگی ام پس کشیدی
زندگی ام دگر “پا” نگرفت . . .


زمان ارسال :04 / 02 / 1394
نويسنده: