close
دانلود آهنگ جدید
عکس غمگین

عکس غمگین

عکس غمگین

عکس غمگین

عکس غمگین

عکس غمگین
عکس غمگین
خدایا نذاشتی با عشقمون زندگی کنیم دمت گرم بذار با زندگیمون عشق کنیم.....
تصاویر عاشقانه غروب کنار ساحلعاشقت بودمو تا ابد عاشقت می مانماین همه استخوان در بدنم بود چرا دلم را شکستیمن باشم و تو باشی و عشق و دیگر هیچببخش اگه یکی رو دارم برام خدایی میکنه . . .درد ناک ترین جدایی هابه حرمت نان و نمکی که با هم خوردیمعزیزم،عشقم،عسلم، بغلم کن عشق خوبمپرنده بر شانه‌های انسان نشست. انسان با تعجب روبه‌ پرنده كردخدایا چرا بر دل دیگران سنگینی میکنم
مثل باران چشمهایت دیدنی است

سایت دلنوشته های عاشقانه

مثل باران چشمهایت دیدنی است

شهر خاموش نگاهت دیدنی است

زندگانی معنی لبخند توست

خنده هایت بی نهایت دیدنی


زمان ارسال :14 / 06 / 1394
نويسنده:
مهربانی را به دستی که می دانی با اوخواهی ماند ببخش

سایت دلنوشته های عاشقانه دلجو

مهربانيت را به دستي ببخش ؛ که مي داني با او خواهي ماند ....

وگرنه حسرتي مي گذاري بر دلي که دوستت دارد ... !!!


زمان ارسال :18 / 04 / 1394
نويسنده:
باید باور کنم که رفتی

سایت دلنوشته های عاشقانه دلجومن از چشمات دل کندم
با اینکه زندگیم بودی
میدونستم یه روزی میری
ولی نه به همین زودی
من از رویات خط خوردم
من از چشمه تو افتادم
چقد اسون دل کندی
چه راحت بردی از یادم

به دنیای تو وابستم
ولی رد میشیم از حسم

باید باور کنم رفتی؟
میدونم اخره قصه ست.

زمان ارسال :11 / 04 / 1394
نويسنده:
بعضی وقتا مجبوری توی فضای بغضت بخندی

سایت دلنوشته های عاشقانه دلجو

بعضی وقتــــــــا مجبوری تو فضــــــــای بغضت بخنــــــــدی

دلــــت بگــیــره ولـــی دلــگــیــری نــکــنی...

شــــــــاکی بشی ولی شکایت نکنــــــــی …

خیلی چیــــــــزارو ببینی ولی ندیدش بگیــــــــری …

خیلی هــــــــا دلتو بشکنن و تــــــــو فقط سکــــــــوت کنی...

زمان ارسال :04 / 04 / 1394
نويسنده:
هر دو می کوشند برای یک لحظه بیشتر

دلنوشته های عاشقانه دلجو

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎ ،


ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﻭ ﻃﺮﻓﻪ ﺍﻧﺪ !...


ﯾﻌﻨﯽ .........


ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﯿﮑﻮﺷﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻧﺶ !...


ﻫﺮ ﺩﻭ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !...


ﻫﺮ ﺩﻭ ﻭﻗﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ !...


ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !...


ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ،......


زمان ارسال :26 / 03 / 1394
نويسنده:
درد ناک ترین جدایی ها

سایت دلنوشته های عاشقانه دلجو

درد ناک ترین جدایی ها آنهایی هستند

که نه کسی گفت چرا؟

ونه کسی فهمید چرا؟


زمان ارسال :25 / 03 / 1394
نويسنده:
تنها یک دلیل برای ماندم بود آن هم دیدن تو بود

دلنوشته های غمگین

دلایل بودنم را مرور می کنم هر روز

هر روز از تعدادشان کم می شود

آخرین باری که شمردمشان

تنها یک دلیل برایم مانده بود

آنهم دیدن تو بود


زمان ارسال :24 / 03 / 1394
نويسنده:
تو هرگز نفهمیدی که چتر باید بالای دلم باشد

دلنوشته های غمگین

ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ

ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﺑﯿﺼﺪﺍ …

ﺗﻮ ﭼﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺮﻡ ﮔﺮﻓﺘﯽ !

ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺧﯿﺲ ﺍﺯ

ﮔﺮﯾﻪ ﻣﺎﻧﺪ !!

ﻭ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯼ

ﭼﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ !

ﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﻡ …


زمان ارسال :24 / 03 / 1394
نويسنده:
همه می گن از وقتی که رفته خم به ابرو نیاوردی

دلنوشته های عاشقانه

می گویند:
خوش به حالت!
از وقتی که رفته حتی خم به ابرو نیاوردی…!
نمی دانند بعضی دردها
کمر خم می کنند، نه ابرو…


زمان ارسال :23 / 03 / 1394
نويسنده:
بعضی اتفاقهای خوب خیلی دیر می افتن

دلنوشته های عاشقانه

بعضی اتفاقهای خوب اونقدر دیر می افتن

که بایدرو به آسمون کرد و گفت:

وقتش گذشت...مال خودت...


زمان ارسال :19 / 03 / 1394
نويسنده:
یهو سرتو میندازی پایینو میگی زورم نمیرسه

دلنوشته های عاشقانه

تو زندگی...

یه جایی هست

بعد از کلی دویدن...

یهو وایمیستی...

سرتو میندازی پایین و

آروم میگی:

دیگه زورم نمیرسه...


زمان ارسال :11 / 03 / 1394
نويسنده:
نوازشگر خوبی نبودی...

دلنوشته های عاشقانه

نوازشگر خوبی نبودی...

سفید شده...

تــــــار مویی که میگفتی...

با دنـــیـــــــــــــــــا

عوضش نمیکنی...


زمان ارسال :03 / 03 / 1394
نويسنده:
اولین بار است که گریه آرامم نمی کند

دلنوشته های عاشقانه

اولین بار نیست که...

گریه میکنم...

اما

اولین بار است که...

گریه

آرامـــــــم نمیکند...


زمان ارسال :27 / 02 / 1394
نويسنده:
گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری...

دلنوشته های عاشقانه

گاهی وقتا باید یه نقطه بذاری!

باز شروع کنی...

باز بخندی...

باز بجنگی...

باز بیفتی و محکم تر پاشی...

گاهی باید یه لبخند خوشگل به همه تلخی ها بزنی

و بگی:

"مرسی که یادم دادین جز خودم کسی به دادم نمیرسه"


زمان ارسال :23 / 02 / 1394
نويسنده:
این روزا آنقدر حالم خراب است

سایت دلنوشته های غمگین

ای روزها آنقــــــــــــــدر حالم خراب است...

که اگـــر خدا هم بگویـــد

"باهات قهرم"

میگویم:

"هر طور راحتـــــــــی"


زمان ارسال :21 / 02 / 1394
نويسنده:
خدایا حتی اگر معجزه کنی باز هم او یک آرزوی محال است

سایت دلنوشته های عاشقانه

خدایــــــا...
من میدانم...تو هم میدانی...
که شدنی نیست...
حتی اگر معجزه کنی باز هم...
او یک آرزوی محال است...

زمان ارسال :20 / 02 / 1394
نويسنده:
خدا قسمت داشتنت را از من گرفت

دلنوشته های عاشقانه

خــدا

قسمت داشتنت را از من گرفت...

گـــمـــــــانــــــــــم

کسی بیشتر از من دعا کرده بود...


زمان ارسال :19 / 02 / 1394
نويسنده:
هنوز یواشکی تو ر ا دوست دارم

دلنوشته های غمگین

من هنوز...

گاهی یواشکی خواب تو را میبینم...

یواشکی نگاهت میکنم...

صدایت میکنم...

بین خودمان باشد...اما من...

هنـــــوز،،یواشکی،،تو را... دوست دارم...


زمان ارسال :18 / 02 / 1394
نويسنده:
مگر خوشحالیش آرزویت نبود...

دلنوشته های عاشقانه

بدرقه اش کن رفیق...!

شاید با دیگـــری خوشتـــــــر باشد...

مگر خوشحالیش آرزویت نبود...!؟


زمان ارسال :18 / 02 / 1394
نويسنده:
خدایا می ترسم تو هم به سرت هوای رفتن بزند

خــــــــــدایـــــا...

کفشهــایت کو...!؟؟

میترسم تو هم به سرت هوای رفتن بزند...


زمان ارسال :16 / 02 / 1394
نويسنده:
چقد سخته دلتنگ کسی بشی که قول دادی مزاحمش نشی

سایت دلنوشته های عاشقانه

چـــــقد سخـــــــتـه 

دلتنـــــگ کسی بشی...

که بهش قول دادی دیگه مزاحمش نشی...

 


زمان ارسال :16 / 02 / 1394
نويسنده:
به او بگویید این بار او های نوشته هایم را به خود بگیرد

عکس عاشقانه

به او بگویید این بار "او"های نوشته هایم را به خود بگیرد...

این بار که زیاد دلتنگم...

دلتنگ او یی که هیچگاه دلتنگی را نفهمید...

دلتنگ او یی که مدتها کنارش بودم اما فقط زخم زد...

دلتنگ او یی که وقتی رفت فقط نمک پاشید...

آری دلتنگ او شدم...

اما افسوس حال امروز مرا کسی درک نمیکند حتی خودش...


زمان ارسال :15 / 02 / 1394
نويسنده:
باور کنید من هم روزی اورا دوست داشتم

دلنوشته های عاشقانه

هــی دور و بری ها...!
باور کنید من هم روزی او را دوست داشتم...
باور کنید من نـــامـــرد نیستم...
باور کنید آنقدر مرا نخواست و مرا از خودش دور کــــرد...
که دیگــر توانـــی برای اثبات دوست داشتنش نداشتــمـــ...!
باور کنیــــد اول او نـــامـــــردی کرد...
بـــــاور کنیــــد...

زمان ارسال :14 / 02 / 1394
نويسنده:
انکار نکن توهم روزی عاشق می شوی مثل من

تصاویر عاشقانه

انکار نکن...!


تو هم روزی ع ا ش ق میشوی...مثل من...


تو هم روزی میفهمی نگاه کردن در چشمانش چه حالیــــ دارد...


میفهمیــــ طعم این بی احساسیــــ ها را...


طعم این او را داشتن ها را...طعم این بی محلیــــ ها را...


تو هم روزیـــــ خیانتــــ میبینیـــ...تنها میشویــــ...مثل من...


آدمیــم!اما منـــ و تو هیچوقت به هم نمیرسیمـــ....


منـــ و تو حالا از دو کوه هم سخت تریم در رسیدن به همــــ...!!!


من چشم ندارم تو را ببینمــــ و تو از منــ هم کورتری...!


این تفاهم حالمـــ را بد میکند...


اما الان هرچه هستیم یادت نرود قبلا چگونه بودیم...زمان ارسال :14 / 02 / 1394
نويسنده:
ادامه حرفای یه دل شکسته
ای کاش تو دستم را بگیری و از زمین بلندم کنی

زمین گیر عشق

نمیدانم...

 

شاید روزی...اتفاقی...در کنار نیمه گمشدمان یکدیگر را ببینیم...

 

اولین نگاهمان دیدنی است!...

 

شاید روز آخر باشد...

 

شاید نگاه آخر باشد...

 

تو را نمیدانم غیرتت بگدارد یا نه!اما من مثل همیشه لفتش میدهم...

 

طولش میدهم نگاه کردن تو را...

 

خودم را به زمین می اندازم!

 

مثل قدیم ها نگرانم میشوی؟؟؟...

 

ای کاش تو دستم را بگیری بلندم کنی اما نه...

 

بگذار از زمین نگاهت کنم...

من هنوز هم ک هنوز است تو را میپرستم...

 

چ زود این رویای کوتاه تمام شد!...

 

دیدار بعدی ما(اتفاقی،ناگهانی،شاید،اما،اگر...)

 

و

 

چه

 

محال

 

است

 

دیـــدار

 

بعدی!!!...


زمان ارسال :13 / 02 / 1394
نويسنده:
باید توی زندگی سنگ باشی

عکس غمگین

تا سنگ نباشی...

بت زندگی "هیچکس" نخواهی شد...


زمان ارسال :13 / 02 / 1394
نويسنده:
دل کندم از کسی که کوهم بود

تصاویر جدایی عاشق از معشوق

میگویند:خسته نباشی...
کوه کندی!
نمیدانند دل کندم از کسی که کوهم بود...

زمان ارسال :13 / 02 / 1394
نويسنده:
داستان زیبای عشق یعنی....

عشق یعنی

این یک داستان واقعی است که در ژاپن اتفاق افتاده است؛ شخصی دیوار خانه اش را برای نوسازی خراب می کرد، خانه های ژاپنی دارای فضایی خالی بین دیوارهای چوبی هستند، این شخص در حین خراب کردن دیوار دربین آن مارمولکی را دید که میخی از بیرون به پایش کوفته شده است دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد وقتی میخ را بررسی کرد تعجب کرد این میخ ده سال پیش هنگامساختن خانه کوبیده شده بود!

چه اتفاقی افتاده؟


زمان ارسال :13 / 02 / 1394
نويسنده:
ادامه حرفای یه دل شکسته
اینکه در آغوش توست زمانی آروزیم بود عزیزم بود

تصاویر عاشقانه

اینکه در آغوش توست

زمانی آرزویم بود

عزیزم بود

ولی حالا...

حرفی نیست...

فقط هوایش را داشته باش!

او همه زندگی من است...


زمان ارسال :12 / 02 / 1394
نويسنده:
پرنده بر شانه‌های انسان نشست. انسان با تعجب روبه‌ پرنده كرد

سایت دلنوشته های عاشقانه

پرنده بر شانه‌های انسان نشست. انسان با تعجب روبه‌ پرنده كرد و گفت: اما من درخت نیستم. تو نمی‌توانی روی شانه‌های من آشیانه بسازی.
پرنده گفت: من فرق درخت‌ها و آدم‌ها را خوب می‌دانم اما گاهی پرنده‌ها و انسان‌ها را اشتباه می‌گیرم.

 

انسان خندید و به نظرش این بزرگ‌ترین اشتباه ممكن بود.
پرنده گفت: راستی، چرا پر زدن را كنار گذاشتی؟
انسان منظور پرنده را نفهمید اما باز هم خندید.
پرنده گفت: نمی‌دانی توی آسمان چقدر جای تو خالی است. انسان دیگر نخندید.


زمان ارسال :10 / 02 / 1394
نويسنده:
ادامه حرفای یه دل شکسته
مبادا از آنهایی که مرا تنها گذاشتند جا بمانی

دلنوشته های عاشقانه

تو هم بــــرو...

مبادا از آنهایی که مـــرا تنـــــــها گذاشتند جا بمانی...


زمان ارسال :10 / 02 / 1394
نويسنده:
خدایا مرا ببخش یا او یا هیچکس

عکس عاشقانه

خدایا مرا ببخش

یا "او" یا هیچکس

اگر با دیگری برود...

به "دیگریهایت" خیــــــانت میکنــــــــــم...


زمان ارسال :10 / 02 / 1394
نويسنده:
خنده های تلخی که هیچ گاه کسی به آن شک نکرد

دلنوشته های عاشقانه

دق کـــــــردم...!

پشت خنده های تلــــــــخی که...

هیچگــاه کسی به آن شک نکرد...


زمان ارسال :09 / 02 / 1394
نويسنده:
تصاویر عاشقانه غروب کنار ساحل

تصاویر عاشقانه غروب کنار ساحل

امیدوارم که  این بخش مورد پسند شما دوستان قرار بگیره

عکس غمگین

برای مشاهده تمام تصاویر به ادامه حرفای یه دلشکسته مراجعه کنید


زمان ارسال :09 / 02 / 1394
نويسنده:
ادامه حرفای یه دل شکسته
تو مهربانترین زخم برتن من بودی

سایت دلنوشته های یک پسر تنها

من زخم های بی نظیری به تن دارم...

اما "تو" مهربانترینشان بودی!

عمیـــــق ترینشـــــان!

عزیـــــــــزترینشان!

بعد از تو آدم ها تنها خراشی بودند بر من 

که هیچ کدامشان به پای تو نرسیدند!!!

"عشق من" خنجرت کولاک کرد...


زمان ارسال :08 / 02 / 1394
نويسنده:
خواهش می کنم از پیش او نرو

دلنوشته های یک پسر تنها

خـــــــــــــــــواهـــش میکـــــــــــنــــــــــــم...!!

از پیـــش او نــــــــــــــــــرو

هــــــــــیچــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــس

طـــاقـــتــــی کــــه مـــــــــن داشـــــــــتـــــــــــــم را

نــــــــــــــــــــــــــدارد...


زمان ارسال :08 / 02 / 1394
نويسنده:
باز به غیرت چشمانم که آبی پشت سرت ریختند

سایت دلنوشته های عاشقانه دلجو

مسافر بی بدرقه من

آنقدر بیصدا رفتی که از وداع جا ماندم

باز به غیرت چشمانم

که آبی پشت سرت ریختند...


زمان ارسال :08 / 02 / 1394
نويسنده:
با همه‌ی بی سر و سامانی‌ام باز به دنبال پریشانی‌ام

سایت دلنوشته های عاشقانه دلجو

با همه‌ی بی سر و سامانی‌ام 
باز به دنبال پریشانی‌ام 

طاقت فرسودگی‌ام هیچ نیست 
در پی ویران شدنی آنی‌ام 

 

آمده‌ام بلکه نگاهم کنی 
عاشق آن لحظه‌ی طوفانی‌ام 


زمان ارسال :08 / 02 / 1394
نويسنده:
ادامه حرفای یه دل شکسته
غریبه ای آمد نفسی گرفت

سایت دلنوشته های عاشقانه دلجو

غـــــریبــــه ای آمــــد...

عــــشـــقــی داد...

نـــفــــســـی گـــرفت...

آرام و بی صدا رفت...


زمان ارسال :08 / 02 / 1394
نويسنده:
لا اقل پیش چشم من برای همه دم دست نباش

سایت دلنوشته های عاشقانه دلجو

در پیش چشــم همـه …

برای مـن دسـت نیـافتنـی بـودی …

حـرفـی نیسـت …

امـا بی انصـاف …

لااقـل در پیـش چشـم مـن …

بـرای همـه دم دستـی نبـاش …


زمان ارسال :08 / 02 / 1394
نويسنده:
ليست صفحات
تعداد صفحات : 2