close
تبلیغات در اینترنت
همه می گن از وقتی که رفته خم به ابرو نیاوردی

همه می گن از وقتی که رفته خم به ابرو نیاوردی

همه می گن از وقتی که رفته خم به ابرو نیاوردی

همه می گن از وقتی که رفته خم به ابرو نیاوردی

همه می گن از وقتی که رفته خم به ابرو نیاوردی

همه می گن از وقتی که رفته خم به ابرو نیاوردی
همه می گن از وقتی که رفته خم به ابرو نیاوردی
خدایا نذاشتی با عشقمون زندگی کنیم دمت گرم بذار با زندگیمون عشق کنیم.....
تصاویر عاشقانه غروب کنار ساحلاین همه استخوان در بدنم بود چرا دلم را شکستیعاشقت بودمو تا ابد عاشقت می مانمدرد ناک ترین جدایی هاببخش اگه یکی رو دارم برام خدایی میکنه . . .پرنده بر شانه‌های انسان نشست. انسان با تعجب روبه‌ پرنده كردعزیزم،عشقم،عسلم، بغلم کن عشق خوبمبه حرمت نان و نمکی که با هم خوردیمخدایا مرا ببخش یا او یا هیچکسبا همه‌ی بی سر و سامانی‌ام  باز به دنبال پریشانی‌ام
همه می گن از وقتی که رفته خم به ابرو نیاوردی

دلنوشته های عاشقانه

می گویند:
خوش به حالت!
از وقتی که رفته حتی خم به ابرو نیاوردی…!
نمی دانند بعضی دردها
کمر خم می کنند، نه ابرو…


زمان ارسال :23 / 03 / 1394
نويسنده: