close
دانلود آهنگ جدید
یک پسر تنها

یک پسر تنها

یک پسر تنها

یک پسر تنها

یک پسر تنها

یک پسر تنها
یک پسر تنها
خدایا نذاشتی با عشقمون زندگی کنیم دمت گرم بذار با زندگیمون عشق کنیم.....
تصاویر عاشقانه غروب کنار ساحلعاشقت بودمو تا ابد عاشقت می مانماین همه استخوان در بدنم بود چرا دلم را شکستیمن باشم و تو باشی و عشق و دیگر هیچدرد ناک ترین جدایی هابه حرمت نان و نمکی که با هم خوردیمببخش اگه یکی رو دارم برام خدایی میکنه . . .عزیزم،عشقم،عسلم، بغلم کن عشق خوبمپرنده بر شانه‌های انسان نشست. انسان با تعجب روبه‌ پرنده كردخدایا چرا بر دل دیگران سنگینی میکنم
کم کم یادت دارد به خیر می شود

سایت دلنوشته ها

به خاطرت از همه گذشتم...

چه راحت از من گذشتی...

کـــــــــــــم کــــــــــــــــم

<<یادت>>

دارد...

بخیـــــــــــــــــــر میشود...


زمان ارسال :03 / 02 / 1394
نويسنده: